مستند بلیت یک طرفه

مستند کامل «بلیت یک طرفه». پناهجویان ایرانی در صربستان
این ویدویو به زبان فارسی و با گزارشگری بامداد اسماعیلی از وضعیت زندگی هزارن پناهجوی سرگردان ایرانی در کشور صربستان تهیه شده است.
Meine Dokumentation über iranische Flüchtlinge in Serbien

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail