مرکز آمار ایران: یک سوم مراکز استان‌ها با مهاجرت معکوس مواجه هستند

مرکز آمار ایران: یک سوم مراکز استان‌ها با مهاجرت معکوس مواجه هستند

مرکز آمار ایران از موج معکوس مهاجرت از یک سوم مراکز استان‌ها و ورود بیش از ۱۱۰ هزار مهاجر خارجی در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ خبر داد.

بر اساس یافته‌های مرکز آمار ایران، شهرهای تبریز، اصفهان، قزوین، خرم آباد، اراک، اهواز، زاهدان، تهران، ساری و بجنورد به دلیل فزونی گرفتن تعداد افراد خارج شده از آنها بر تازه واردها با کاهش جمعیت مواجه شده‌اند.

در مقابل شهرهای کرج، رشت، شیراز، سمنان و قم به ترتیب بالاترین میزان خالص مهاجرت را داشته‌اند و رشد جمعیت آنها بر این اساس بیش از ٢٠ هزار نفر بوده است.

مطابق یافته‌های این بررسی در طی سال‌های ١٣٩٠ تا ١٣٩۵ تعداد ۴۰۴ هزار و ۹۹۶ نفر به شهر تهران مهاجرت کرده‌اند. از این تعداد، مبدا ۸۳.۱۹ درصد از مهاجران نقاط شهری کشور٧.٠٩ درصد مناطق روستایی و ٩.٣درصد خارج از کشور بوده و مبدأ حرکت ٠.۴٣ درصد از مهاجران نیز اظهار نشده بوده است.

مبدا اصلی مهاجران وارد شده به شهر تهران به ترتیب شهرهای کرج (۵,۶ درصد)، اصفهان (٢.٩٨ درصد) و مشهد (٢.٧٠ درصد) بوده است.

در همین بازه زمانی، تعداد ۳۶۹ هزار و ۲۸۸ نفر تهران را ترک کرده و در یکی از نقاط داخل کشور ساکن شده‌اند. از این تعداد مقصد ۸۷.۴۴ درصد یکی از نقاط شهری کشور انتخاب کرده و ١٢.۵۶ درصد نیز در یکی از نقاط روستایی ایران ساکن شده‌اند.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail