محاکمه دو نفر به اتهام قتل پناهجوی ایرانی در مانوس آغاز شد

محاکمه دو نفر که متهم هستند باعث قتل یک ایرانی متقاضی پناهندگی در جزیره مانوس شدند، روز دوشنبه آغاز ‌شد.

رضا براتی ۱۸ ماه پیش در خشونت‌های مرکز نگهداری از پناهجویان در جزیره مانوس نزدیک استرالیا کشته شد.

بنا به گزارش دولت استرالیا و پلیس مانوس که از روی شهادت ناظران تنظیم شده، تعداد بیشتری مسئول قتل رضا براتی جوان ۲۳ ساله ایرانی هستند.

وبسایت روزنامه گاردین می‌گوید رضا براتی پیش از مرگش ۶ ماه را در جزیره مانوس بسر برده بود.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail