قوانین جدید پناهندگی در سوئد

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی واحد استکهلم تصمیم گرفته است جلسه ای برگزار کند تا قوانین جدید پناهندگی در سوئد را برای پناهجویان توضیح دهد!
به همین منظور باحضور
Anuta Hatam sjungham
وکیل آشنا به مسائل پناهندگی وهمچنین آشنا به وضعیت ایران دعوت کرده تا به سوالات شما پاسخ دهد
سازمان سراسری پناهندگان ایرانی واحد استکهلم از همه پناهجویان در استکهلم و حومه دعوت می کند که در این جلسه شرکت نمایند و با قوانین جدید پناهندگی در سوئد آشنا شوند!
این جلسه به زبان فارسی برگزار می شود
آدرس :استکهلم
medborgarplatsen
medborgar huset
طبقه چهارم
اتاق ۴۰۱
زمان: ۱۵/ ۰۲ /۲۰۱۶
ساعت: ۱۷ تا ۱۹
تلفن تماس:
زینت کریمی:۰۷۳۷۸۶۹۰۳۲
محمود محمدی:۰۷۳۶۲۲۸۷۲۶

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail