فیلم های اموزشی از مرحله ورود تا گرفتن اقامت در سوئد برای پناهجویان

شما میتوانید فیلم ها در مورد مراحل مختلف پروسه پناهندگی را تماشا کنید. بطور مثال یکی از فیلم ها از مصاحبهٔ بررسی پناهندگی بحث میکند. این فیلم ها نیز از موضوعاتی که دانستن آن ممکن است در طول مدتی که بعنوان پناهجو در سویدن بسر میبرید مفید و موثر واقع شوند، آگاه میسازد.
لطفا برای مشاهده فیلم ها به سایت زیر مراجعه فرمایید.
https://www.migrationsverket.se/Other-languages/yh-dry/hfazt-w-pnahndh-gy-dr-swydn/fylm-ha.html

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail