فراخوان سازمان بیمرز برای شرکت در تظاهرات ۱۶ ژوئن

فراخوان سازمان بیمرز برای شرکت در تظاهرات ۱۶ ژوئن

با گسترش اعتراضات و اعتصابات رانندگان، کارمندان، پرستاران، معلمان و کارگران کارخانه ها و مراکز تولیدی و اعتراضات مردمی در سراسر ایران به دلیل فقر، گرانی، تورم و نبود امنیت شغلی و کاری و وجود حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی ایران در ایران ، رژیم سیاه و مرتجع اسلامی ایران مانند همیشه ماشین سرکوب و کشتار و اختناق خود را از ترس گسترده تر شدن اعتراضات و اعتصابات طبقه کارگر و مردم زحمتکش به راه انداخته است و با حمله های شبانه نیروهای سرکوبگرسپاه تروریستی پاسداران و بسیج و نوکر سرمایه داری به منزل فعالین کارگری و مردم آزادیخواه آنها را به بهانه های گوناگون دستگیر و شکنجه و زندان میکند.
ترس رژیم اسلامی ایران از گسترده تر شدن موج اعتراضات بر حق کارگری و مردمی به حدی است که دست به جبهه گیری و جنگی نا برابر بر علیه طبقه کارگر و مردم زحمتکش و آزادیخواه و سرکوب اعتراضات زده است‌، و با استفاده ازابزارهای وحشت پراکنی از قبیل مجازات اعدام، زندانیان سیاسی محکوم به مرگ مانند رامین حسین پناهی که خطر هر روزه حکم اعدام او را تهدید میکند، قصد دارد تا برای سرکوب و زهر چشم گرفتن از طبقه کارگر و مردم مبارز و زحمتکش وآزادیخواه با این عمل جنایتکارانه که مصداق کامل شکنجه است،اعتراضات کارگری و مردمی را سرکوب کند.
سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز-واحد سوئد قصد دارد که همراه با احزاب، سازمان و نهادهای چپ و کمونیست و فعالین کارگری و سیاسی در روز شنبه ۱۶ ژوئن ۲۰۱۸ در شهر استکهلم تظاهراتی را برای پشتیبانی از اعتراضات کارگری و مردمی صورت گرفته در ایران و همچنین آزاد کردن زندانیان سیاسی و فعالین دستگیر شده و لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی زندانی سیاسی که در بیدادگاهای اسلامی ایران توسط جانیان آدمکش اسلامی محکوم به مرگ شده است را ترتیب دهد. از این رو سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز از تمامی انسانهای آزادیخواه و برابری طلب برای شرکت در این تظاهرات دعوت به عمل می آورد.
زمان: شنبە ۱۶ ژوئن ۲۰۱۸
ساعت: ۱۴:۰۰
مکان: میدان نورمالمس توریت در مرکز استکهلم Norrmalms torget
شماره تماس وریا روشنفکر مسول هماهنگ کنند سازمان برای تظاهرات : ۰۷۶۴۱۴۴۹۶۴

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail