فراخوان سازمان بیمرز برای شرکت در اکسیون اعتراضی

فراخوان سازمان بیمرز برای شرکت در اکسیون اعتراضی روز شنبه دوم دسامبر ۲۰۱۷ ساعت ۱۳:۰۰ در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز همراه با گروه ها، سازمانها و فعالین دیگر ایرانی در نظر دارد در روز شنبه برابر با ۲ دسامبر ۲۰۱۷ ساعت ۱۳:۰۰ اکسیونی اعتراضی بر علیه زندانی کردن فعالین کارگری در ایران باشرکت تمامی انسانهای آزادیخواه و برابری طلب برگزار کند.سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز از این رو از تمامی انسانهای آزادیخواه و برابری طلب که قلبشان برای انسانیت میتپد دعوت میکند که در اکسیون اعتراضی روز شنبه ۲ دسامبر ۲۰۱۷ در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم شرکت کنند.
برای اطلاعات بیشتر میتوانید با این شماره تلفن ها تماس بگیرید.
محمود محمد زاده: ۰۰۴۶۷۳۶۲۲۸۷۲۶
لیلا مهترعباس: ۰۰۴۶۷۳۷۰۴۲۶۶۰

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail