فراخوان تظاهرات در دفاع از مبارزات کارگری در ایران

606x340_314716

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز ضمن حمایت از مبارزات کارگران در ایران و دفاع از فعالین کارگری دربند، از همه انسانهای آزادیخواه و برابری طلب و همه فعالین عرصه کارگری دعوت می کند تا در تظاهراتی که به این منظور برگزار می شود، شرکت کنند.
این تظاهرات به منظور دفاع از تمام فعالین کارگری که در زندانهای جمهوری اسلامی، به خاطر دفاع از حقوق کارگران در ایرتن ، زندانی شده اند برگزار می شود.
از همه اعضا و فعالین سازمان بیمرز دعوت می کنیم که در این تظاهرات شرکت کنند و همبستگی خود را با مبارزات کارگری در ایران اعلام کنند.
مکان: سرگل توریت مقابل بوک هاندل
زمان: شنبه برابر با ٢ سپتامبر ساعت١۵

تلفن تماس:
محمود محمدزاده ٠٧٣۶٢٢٨٧٢۶
محمد صالحی ٠٧۶۵٩۴٨۵٣٩

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بیمرز
٢٧ آگوست ٢٠١٧

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail