غرق شدن سه قایق پناهجوی

در یک حادثه ناگوار دریای که روز گذشته اتفاق افتاد سه قایق مختلف پر از پناهجو که تعداد انها به ۱۱۵ نفر رسیده است و مقصدشان سواحل کشور ایتالیا بود متاسفانه به دلیل سنگین بودن وزن پناهجوها و ضعیف بودن قایق ها و موج های سنگین دریا هر سه قایق شکسته میشوند و تمامی سرنشین انها که کودکان خردسال نیز در ان بوده اند غرق شده اند.بنا بر اخبار پلیس ساحلی کشور لیبی جنازه ۱۵ پناهجو تا کنون پیدا شده است و ۹۰ تا ۱۰۰ پناهجو هم تا کنون مفقودالاثر هستند.پلیس ساحلی میگوید که تمامی قایق ها با تمامی سرنشینانش غرق شده اند.اکثریت این پناهجویان که جانشان را از دست داده اند اهل کشورهای لیبی و از قاره آفریقا میباشند. این دومین حادثه ناگوار غرق شدن قایق های پناهجوی از اغاز سال ۲۰۱۸ است.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail