عشق در جنگل

عشق در جنگل؛ قصه زن فرانسوی ضد مهاجرت که عاشق یک پناهجوی ایرانی شد که «عشق انگلیس» داشت.
ماجرای عشق مختار و بئاتریس که حالا کتاب شده و قرار است فیلمش هم ساخته شود.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail