شهروندان سوئدی خواهان پذیرش پناهجویان بیشتری هستند

جدید‌ترین بررسی موسسه Ipsos که به درخواست روزنامه داگنزنیهیتر انجام شده است، نشان می‌دهد که بسیاری از شهروندان می‌خواهند که سوئد، پناهنده بیشتری بپذیرد.

نسبت کسانی که فکر می‌کنند سوئد باید پناهنده بیشتری بپذیرد، از ماه فوریه تا ماه سپتامبر امسال، ۱۸ درصد افزایش داشته است.
هم اکنون ۴۴ درصد از کسانی که در نظر سنجی شرکت کردند خواهان پذیرش بیشتر پناهنده هستند و بر اساس این تحقیق، نزدیک به یک سوم شهروندان نیز مایلند یک پناهنده را در خانه خود بپذیرند. همزمان، تعداد افرادی که خواستار پذیرش کمتر پناهجو هستند از ۳۶ درصد به ۳۰ درصد کاهش یافته است.
ماری دِمکر، کار‌شناس علوم سیاسی گمان نمی‌کند که این تغییر نظر به بحث کنونی پناهندگی در هفته‌های اخیر و به طور مثال عکس مورد توجه قرار گرفته کودک سه ساله آلان کوردی، ربط داشته باشد. او می‌گوید: تغییر نظر به این سرعت و با این نوع محرک‌ها اتفاق نمی‌افتد.
ماگدا راسموسون Magda Rasmusson نماینده مجلس از حزب محیط زیست، گمان می‌کند که این تغییرافکار عمومی می‌تواند از بسیاری جهات بر احزاب پارلمانی فشار آورد. او می‌گوید که از این تغییر نظر، استقبال می‌کند.

وی می‌گوید: این مساله من را خیلی مغرورو خوشحال می‌کند که شهروندان سوئدی خواستار پذیرش مردمی هستند که از جنگ و ستم می‌گریزند.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail