شرکت اعضای سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز در مراسم گرامیداشت روز جهانی زن در استکهلم

شرکت اعضای سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز واحد سوئد در مراسم گرامیداشت روز جهانی زن در استکهلم ۲۰۱۹/۰۳/۰۸۲۰۱۹/۰۳/۰۸

۲۰۱۹/۰۳/۰۸

Stockholm 2019/03/08

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail