شاهرخ زمانی، فعال کارگری در زندان رجایی‌شهر درگذشت

شاهرخ زمانی، فعال کارگری به علت سکته مغزی در زندان رجایی‌شهر کرج درگذشته است.

آقای زمانی در سال ۱۳۹۰ به اتهام تلاش برای تشکیل سندیکای کارگری به یازده سال زندان محکوم شده بود.

او در چهار سال اخیر در زندان‌های دیگری مثل تبریز، یزد و قرل حصار هم زندانی بود، ۳۶ روز را هم در انفرادی گذرانده و مدتی هم اعتصاب غذا کرده بود.

او در این مدت حتی برای ازدواج دختر و مرگ مادرش هم اجازه مرخصی پیدا نکرده بود.

آقای زمانی سال پیش در نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه امور حقوق بشر در ایران از ارعاب و تهدید خود و اعمال فشار به خانواده‌اش شکایت کرده و از یکی از کارشناسان دیوان‌عالی کشور نقل قول کرده بود که در حق او “اجحاف” شده و “کوچکترین ادله قانونی و محکمه پسندی که قاضی بتواند این حکم را بدهد موجود نیست.”

او در این نامه نوشته بود: “یکی از افراد حقوق بشر اسلامی در تهران در مقابل پیگیری زیاد پرونده به همسر من گفته است خانم چیزی از اینجا عاید شما نخواهد شد تصمیم جای دیگری گرفته شده است. شما تنها به حقوق بشر جهانی می‌توانید مراجعه کنید.”

آقای زمانی که نقاش ساختمان بود، پیش از این نیز در سال ۱۳۷۲ به اتهام فعالیت در سندیکای نقاشان بازداشت و حدود ۱۸ ماه زندانی شده بود.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail