سومین شب بی‌سرپناهی هزاران پناهجو؛ آمادگی آلمان و فرانسه برای پذیرش کودکان موریا

سومین شب بی‌سرپناهی هزاران پناهجو؛ آمادگی آلمان و فرانسه برای پذیرش کودکان موریا

هزاران پناهجوی اردوگاه موریا در جزیره لسبوس یونان در حالی سومین شب متوالی را بدون سرپناه در هوای آزاد سپری کردند که فرانسه و آلمان از آمادگی خود برای پذیرش کودکان این اردوگاه سخن گفته اند.

دولت محافظه کار یونان به دنبال وقوع دو آتش سوزی در اردوگاه موریا از دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته است تا موضوع سرنوشت پناهجویان را در اولویت قرار دهد. بسیاری از پناهجویان موریا اکنون پس از آتش سوزی اخیر در این اردوگاه به همراه کودکانشان حتی پتو و روانداز برای خواب شبانه ندارند.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail