زن ناموس هیچ کس نیست: ” پردل زارع “

پردل زارع

زن ناموس هیچ کس نیست
خبر کشته شدن زنی به نام میترا استاد و پوشش رسانه ای این خبر از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و میدیاهای اجتماعی در بین گروها و فعالین سیاسی و فعالین عرصه زنان در خارج و داخل ایران موضع گیری و تحلیل های فراوان به دنبال داشته که به نظر برخی این یک تصفیه حساب و بنظر بعضی دیگر این یک قتل ناموسی است. اما انچه چهره این قتل را برجسته کرده است فقط به دلیل جایگاه سیاسی قاتل و مصاحبه ای که او با خونسردی رو به دوربین میگوید عصبانی شدم، ماشه را کشیدم و کشتمش، است. از آنجا که محمد علی نجفی “قاتل” یکی از مهرهای رژیم اسلامی ایران است و دستش در خون جوانان مردم آلوده است با او حتی در پلیس آگاهی هم مانند یک مهمان رفتار شد تا جای که با کت و شلوار و لبخند بر لب جلو دوربین ظاهر شد. حضور قاتل ” محمد علی نجفی ” شهردار سابق تهران به عنوان قاتل همسر دومش در پلیس اگاهی تهران تصویر دیگر از پلیس وحشی و سرکوبگر ایران را در مقابل چشمان حیرت زده مردم به نمایش می‌گذارد که با آنچه که دستگیر شدگان و شکنجه شدگان از آن حکایت میکنند همخوانی ندارد، واقعیت این است که محمد علی نجفی خود یکی از مهرههای دایره قدرت و کاسه لیس های رژیم اسلامی ایران در تهران است و دستی در کاسه قدرت دارد و اداره پلیس برای‌ او مانند یک هتل پنج ستاره است. قتل میترا استاد همچن قتل های دیگر در کردستان و شهرهای دیگر ایران است، که حق هزاران زن را تنها با گفتن جمله ” دفاع از ناموس ” به نفع قاتلان پایمال کرده اند و سرپوشی به بزرگی دین مرتجع اسلام روی آن گذاشته اند، تنها در عرض شش ماه آمار تکان دهنده ای از مرگ زنان در کردستان منتشر شده است که همگی اشان به دلیل خواستهای شان به دست مرتجع ترین عضو خانواده کشته شده اند. هرچه بیشتر از عمر ننگین جمهوری اسلامی ایران میگذرد این جمله منصور حکمت اندیشمند و روشنفکر رهبر کمونیستی ایران بیشتر نمایان تر میشود، ” جنایت از سر جنون ممکن است که اتفاق بیوفتد، اما جنایتی که قربانیان آن را از مدرسه تا کارخانه زنان تشکیل میدهند دیگر جنون نیست بلکه بیان عقل حاکم جامعه است”. سوالات و ابهامات فراوانی در مورد قتل میترا استاد به دست محمد علی نجفی شهر دار سابق تهران وجود دارد که قاتل هیچ گاه به آنان جواب نمیده و انگیزه خود را برای کشتن همسرش زیاده خواهی او اعلام میکند ولی هیچکدام از اینها انگیزه قتل را بیان نمیکند، اما سوالی که از همه مهم تر است این است که چه کسی قاتل را محکوم میکند کسی که خودش یکی از مجریان و برنامه ریزان حکومت است، جوابش ساده است هیچ کس او را محکوم نمیکند چون همگی سران قدرت دستشان در یک کاسه است و به خون جوانان مردم آلوده است. از برکت وجود قوانین ضد زن و اسلامی و رژیم اسلامی ایران است که کسانی چون محمد علی نجفی دست به اسلحه میبرند و خانواده ای را داغدار میکنند و با جایگاه هی که در سیستم سیاسی رژیم اسلامی ایران دارند خود را تبرئه میکنند و آزاد میشود، تا زمانی که یک سیستم قضای فاسد و اسلامی در ایران در حال قضاوت است، سهم زنان از عدالت فقط پایمال کردن حق شان و نادیده گرفته شدنشان است.
مرگ بر جمهوری اسلامی ایران
مرگ بر حکومت ضد زن
پردل زارع ۰۳/۰۶/۲۰۱۹
Pordelzarh1985@gmail.com

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail