زمان رسیدگی به درخواستهای پناهندگی افزایش یافت

مدت زمان رسیدگی به درخواست های پناهندگی به بیش از یک سال افزایش می یابد
بنا بر گزارشی از اداره امور مهاجرت، به علت کاهش کارکنان، مدت رسیدگی به درخواست های پناهندگی به طور متوسط افزایش می یابد و به ۱٣ ماه می رسد.
بنا بر پیش بینی اداره امور مهاجرت امسال شمار کسانی که به عنوان پناهجو به سوئد می آیند، ۲٣۰۰۰ نفر خواهد بود که رقم چندان بزرگی نیست. علت این امر کنترل های دقیق مرزی و افزایش موانع ورود پناهجویان به اروپا عنوان می‌شود.
اداره امور مهاجرت اعلام داشته است که در سال جاری به ۵۴۰۰۰ هزار درخواست رسیدگی خواهد شد.
پیش بینی اداره امور مهاجرت برای سال آینده این است که ۲۹۰۰۰ پناهجو به سوئد خواهد آمد. علت افزایش از ۲٣ هزار تن در سال جاری به ۲۹ هزار تن در سال ۲۰۱۹، پایان یافتن اعتبار قانون موقت سختگیرانه‌ی کنونی در ماه ژوئن سال آینده عنوان می شود.
یاد آوری کنیم که شمار پناهجویانی که در سال ۲۰۱۵ به سوئد آمدند ۱۶٣ هزار نفر بود که سال بعد از آن به ۲۹۰۰۰ تن و سال گذشته به ۲۶۰۰۰ تن کاهش یافت.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail