روایت مهاجران افغان از کمپی در نزدیکی پاریس: اینجا فاجعه است


روایت مهاجران افغان از کمپی در نزدیکی پاریس: اینجا فاجعه است 

تصورشان از پاریس و فرانسه جای دیگری بود. هیچگاه گمان نمی‌بردند سهم‌شان از زندگی و مهاجرت، زیستن در چادرهایی سرد باشد و با کمترین امکانات زندگی.

اینجا در یک کمپ موقت و البته غیرقانونی در شمال شرق پاریس حدود ۲ هزار مهاجر از کشورهای افغانستان، سومالی، سودان و اتیوپی زندگی می‌کردند.

پلیس فرانسه صبح امروز سه‌شنبه ۱۷ نوامبر عملیات جابه‌جایی و انتقال این افراد را آغاز کرد. نهادهای مدنی فعال در این حوزه می‌گویند «این بار هم بیش از مددکاران اجتماعی و نیروهای مدنی، در این عملیات پلیس حضور داشت.»

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail