رسیدگی به وضعیت بهداشت دندان پناهجویان در سوئد

تعداد زیادی از پناهجویان که در سال‌های اخیر به سویدن آمده اند، دچار مشکلات جدی در خصوص سلامت دندان هستند. شورای کمون‌های سویدن گفته است به همین دلیل در حال حاضر بر کلینیک‌های خدمات بهداشتی دندان، فشار کم‌سابقه وارد شده است.
براساس قوانین کشور، پناهجویان حق دارند از خدمات عاجل پزشکی برای حفظ سلامت دندان‌ها استفاده کنند و برای اطفال نیز این خدمات به گونه رایگان عرضه می‌شود.
بریگیتا هاگلوند، از کلینک دندان کمون ورملند، گفته است که: خیلی پیش آمده، مریض‌های داشتیم که داکتران ما با آن نوع بیماری آشنایی نداشتند. ما مجبور بودیم باهم صحبت کنیم تا نوع بیماری و راه درمان را پیدا کنیم.
گفته می‌شود که سلامت دندان بسیاری از پناهجویان دچار مشکل است و رسیدگی به آن نیازمند سرمایه گذاری بیشتر در زمینه عرضه خدمات بهداشتی است.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail