دیپورت شدن یک فعال سیاسی ترک به ترکیه

حکومت نروژ یک فعال سیاسی اهل ترکیه را به اسم گولیزار تاشدمیر روز گذشته بعد از محاکمه فوری اش دیپورت کشور ترکیه کرد.
گولیزار تاشدمیر یک فعال سیاسی اهل کشور ترکیه است که سال ۲۰۱۵ از کشور نروژ تقاضاط پناهندگی کرده بود و متاسفانه جواب منفی از کشور نروژ دریافت کرده بود‌. دیروز در حالی این فعال سیاسی با دست و پای بسته به مقامات کشور ترکیه تحویل داده شده که او را یک روز قبل به اجبار و زور پلیس آلمان به نروژ دیپورت کرده بودند و تنها بعد از دوازده ساعت از رسیدنش به کشور نروژ در یک دادگاه نروژ
حکم ناعادلانه دیپورت اجباری این فعال سیاسی را صادر کرد و بلافاصله توسط پلیس کشور نروژ با هوایپما به ترکیه دیپورت شد. حکم دیپورتی این فعال سیاسی از طرف کشور نروژ یک حکم ناعادلانه است و اداره مهاجرت کشور نروژ مسول جان گولیزار تاشدمیر است.
سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز حکم دیپورتی گولیزار تاشدمیر را یک حکم ناعادلانه و غیر انسانی میداند و پناهندگی و داشتن یک زندگی بهتر را حق تمامی انسانها میداند.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail