در دفاع از مبارزات و اعتراضات مردمی بر علیه حکومت اسلامی ایران

در دفاع از مبارزات و اعتراضات مردمی بر علیه حکومت اسلامی ایران:

دوستان و رفقای حاضر در این تجمع و آکسیون اعتراضی سلام و خسته نباشید.همانگونه که مطلع هستید از روز هفته گذشته اعتراضات وسیع و سراسری در شهرهای مختلف ایران بر علیه وضع موجود و مشخصا در تقابل با سیاستهای ضد انسانی جمهوری اسلامی شکل گرفته است و این اعتراضات و خیزش وسیع مردم ایران روز به روز به شهرها و نقاط دیگر ایران گسترش می یابد.نقطه تمایز این اعتراضات کنونی در گستردگی آن و شرکت بخش عظیمی از مردم ستمدیده و محروم و طبقه کارگر بر علیه فقر و بی حقوقی،برعلیه خفقان و نبود آزادیهای سیاسی در جهنمی که حکومت اسلامی سی و هشت سال است برای اکثریت مردم و طبقه کارگر درست کرده است، میباشد.این بار مردم بجان آمده به خیابانها ریخته اند و با تظاهرات و شعارهای واقعی کلیت حکومت فاشیست اسلامی با تمامی جناح ها و باند هایش را به چالش کشیده اند.شعارمحوری مردم درتمامی شهرهایی که اعتراض در آن جریان دارد،شعار:”مرگ بر جمهوری اسلامی”،یا شعار :”اصلاح طلب اصول گرا،دیگه تمومه ماجرا”و شعارهای دیگری است که نشان از موج وسیع نفرت عمومی مردم از بانی فقر و فلاکتی که در جامعه ایران موج میزند یعنی وجود جمهوری اسلامی است.و در این میان حکومت اسلامی با جناح های فریبکارش زبونانه به دست و پا زدن افتاده اند و از سر استیصال و زبونی به هر چیزی متوسل میشوند برای نجات خود و حکومت فاشیست اسلامی شان.اما این بار مردم ستمدیده و کارگران محروم که روزانه با هیولای فقر و بیکاری و محرومیت دست و پنجه نرم میکنند متحدانه به میدان آمده اند تا شر این جانیان اسلامی و مفت خورهای طبقه سرمایه دار رااز زندگی و آینده خود و فرزاندانشان کم کنند.و همانگونه که در اخبار و تصاویر و فیلم های منتشر شده در شبکه های اجتماعی دیده اید حکومت اسلامی زبونانه با نیروهای سرکوبگر نظامی اش سعی در کنترل و سرکوب این امواج عظیم اعتراضی مردم دارد.اکنون بیش از هر زمان دیگری لازم است که انسانهای آزادیخواه و برابری طلب در خارج کشور و فعالین سیاسی که بخاطر وجود و حکومت فاشیستی ایران سالهاست که در خارج از کشوربسر می برندهمبستگی و اتحاد خود را با این اعتراضات اعلام کنند و در خارج کشور هم زمین را زیر پای مزدوران و لابی های رنگارنگ جمهوری اسلامی گرم کنند و به هر شکل ممکن بر ضد حکومت اسلامی اعتراض کنند.زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران و مردم ستمدیده ایران
مرگ بر جمهوری اسلامی

لیلی مهتر عباس ۳/۱/۲۰۱۸

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail