حزب مودرات خواستار کاهش پناهندگی به سوئد است

حزب مودرات خواستار کاهش پناهندگی به سوئد است
شب گذشته ، اولف کریسترسون، رهبر حزب مودرات در بحث با ییمی اوکهسون، رهبر حزب دموکرات های سوئد در برنامه آگندا در تلویزیون سوئد، اعلام داشت که شمار پناهجویان به سوئد باید کاهش یابد.
وی تاکید کرد با توجه به اینکه سال ییش، بیش از بیست و پنج هزار پناهجو به سوئد آمده و شمار مهاجران به سوئد بر پایه پیوند خانوادگی نیز حدود بیست هزار تن در سال است می توان گفت که سوئد گنجایش پذیرش این تعداد مهاجر را ندارد.
اولف کریسترسون اظهار داشت که سوئد و آلمان بیشترین تعداد پناهجویان به اروپا را پذیرفته اند و با توجه به مشکلات اینتگراشون ( همپیوستگی ) در سوئد، یعنی عدم توانایی ما در ایجاد شرایط همپیوستگی پناهندگان با جامعه سوئد، می توانیم بگوییم که سیاست کنونی پناهنده پذیری سیاست مناسبی نیست و شمار پناهجویان به سوئد باید کاهش یابد.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail