حامد محمدیان اقامت خود را دریافت کردند.

95C1D100-FD91-47DE-9B0F-CF6B3138D13B

با خبر شدیم که رفیق حامد محمدیان، از اعضای سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بیمرز اقامت خود را دریافت کردند. این خبر خوشحال کننده را به فال نیک می گیریم و برای حامد عزیز بهترینها را آرزو می کنیم.
حامد محمدیان به صورت مرتب در تمام جلسات سازمان و فعالیتهای این سازمان در حمایت از پناهندگان، علیه جمهوری اسلامی و در حمایت از مبارزات طبقه کارگر ایران حضوری فعال داشتند.
از طرف سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بیمرز این موفقیت را به حامد عزیز تبریک می گوییم و امیدواریم که در تمام مراحل زندگی موفق باشند.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی -بیمرز
نوامبر ٢٠١٧

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail