جلسه گفتوشنود با وکیل اداره مهاجرت

طبق روال معمول سازمان سراسری پناهندگان ایرانی واحد سوئد هر چند ماه یک بار از یک وکیل وارد به امور پناهندگی و مسلط به زبان فارسی دعوت می کند تا قوانین جدید را برای پناهجویان توضیح داده و به سوالات آنها پاسخ دهد !
در یک سال گذشته قوانین پناهندگی و سیاست پناهنده پذیری کشور سوئد دچار تغییرات فراوانی شد . اکثر پناهجویان از این قوانین جدید بی خبر هستند و این امر ممکن است مشکلاتی را برای آنها به وجود آورد.
در همین ارتباط سازمان سراسری پناهندگان ایرانی از ایوا حدادی وکیل با سابقه و مسلط به زبان فارسی دعوت کرده است تا به سولات پناهجویان پاسخ دهد.

آدرس :استکهلم
medborgarplatsen
ساختمان سنسوس ( sensus)
طبقه چهارم
اتاق ۴۰۱
۲۰۱۶ سپتامبر ۲۶زمان :
ساعت: ۱۷ تا ۱۹
تلفن تماس :محمود محمدی:۰۷۳۶۲۲۸۷۲۶

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail