تماس با ما

سعیدآرمان
دبیر سراسری سازمان بیمرز
Saeed_arman2002@yahoo.co.uk

mahmood

محمود محمدزاده
دبیر سراسری سوئد

abobaker

ابوبکر شریف زاده دبیر گوتنبرگ

abo_sh2008@hotmail.com  تلفن     ۰۷۲۲۹۱۸۰۷۰

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail