تعصطل شدن کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد UNHCR در ترکیه

سازمان ملل متحد از سه روز دیگر، پرونده متقاضیان پناهندگی در ترکیه را بررسی نخواهد کرد.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) از ۱۰ سپتامبر (۱۹ سنبله/شهریور) دیگر روند ثبت‌نام پناهندگان را در ترکیه پیش نخواهد برد و این کار را به اداره مهاجرت ترکیه سپرده است.
فعالان حقوق پناهندگان در ترکیه نگران هستند که دولت ترکیه با صلاحیتی که به دست آورده، روند اخراج پناهندگان را سرعت ببخشد و رسیدگی جدی به پرونده‌های مهاجران صورت نگیرد.
این سازمان در ترکیه اعلام کرده که پس از این، اداره مهاجرت ترکیه مسئولیت بررسی پروندههای حمایت بینالمللی را نیز برعهده خواهد داشت.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل گفته به فعالیت‌های حمایتی خود از جمله ارائه خدمات مشاوره به پناهندگان ادامه خواهد داد. این اقدام تازه، نگرانیهایی را برای پناهندگان در ترکیه به وجود آورده است.
تعطیلی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ترکبه پناهندگان سیاسی در ترکیه را با خطرات جانی جدی روبرو کرده است.
فعلا معلوم نیست که چه سازمان یا نهادی کار کمک به پناهجویان را در ترکیه به عهد میگیرد اما فعلا این کار به اداره مهاجرت ترکیه سپرده شده است.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail