فراخوان سازمان بیمرز برای پیوستن مردم به صفوف معترضین و شرکت در اعتراضات صورت گرفته در ایران

فراخوان سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز – واحد سوئد برای پیوستن مردم به صفوف معترضین و شرکت در اعتراضات صورت گرفته در ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر اعتراضاتی سراسرس در ایران صورت گرفته است که نشان دهند خشم و نفرت مردم از قوانین اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی ایران است که ۳۸ سال است جامعه را با شدید ترین شیوها سرکوب کرده و هر صدای ازادی خواهی را از نطفه خفه کرده است و هزاران جنایت علیه بشریت و مردم ایران در کارنامه خونینش دارد .این چند تصویر نمونه ای از هزاران تصویر گرفته شده از اعتراضات مردمی و کارگری صورت گرفته در چند روز گذشته در ایران است که مردم اشکارا فریاد میزنند که جمهوری اسلامی ایران را نمیخواهند و باید جمهوری اسلامی ایران را سرنگون کنند و به زباله‌دان تاریخ بیندازند زیرا عمر این حکومت ننگین تمام شده است و مردم خواهان جایگزین کردن یک جمهوری سوسیالیتی بجای جمهوری اسلامی ایران هستند. سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز واحد سوئد حمایت خود را از اعتراضات مردمی و کارگری صورت گرفته در ایران اعلام میدارد و مردم ازادیخواه و برابری طلب را به امدن در خیابانها و مبارزه برای سرنگونی حکومت جهل، خرافه فرا میخواند.
زند باد مقاومت مردمی در ایران
مرگ بر جمهوری اسلامی ایران
محمود محمد زاده
پردل زارع
۳۱ دسامبر ۲۰۱۷
این تصاویر نموهای از چند هزار تصویر گرفته شده از اعتراضات مردمی در ایران است که در روزهای پایانی ماه دسامبر ۲۰۱۷ صورت گرفته است.

IMG_20171231_132826_936

IMG_20171231_132832_720

IMG_20171231_132822_131

IMG_20171231_132817_111

IMG_20171231_132812_645

IMG_20171231_132808_543

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail