تشدید بازگرداندن پناهجویان از آلمان به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا

تشدید بازگرداندن پناهجویان از آلمان به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا

روزنامه “زود دویچه” گزارش داده که آلمان پناهجویان بسیاری را به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا پس فرستاده است. مقامات آلمان بر این نکته تاکید دارند که کشوری باید مسئولیت رسیدگی را به عهده بگیرد که مقصد اولیه پناهجو بوده است.
بر مبنای گزارش روزنامه آلمانی “زود دویچه” دولت آلمان بازگرداندن پناهجویان به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا چون سوئد و ایتالیا را شدت بخشیده است. دولت آلمان در پاسخ به فراکسیون حزب چپ‌های آلمان اطلاعاتی را در این باره منتشر کرده است.
در این گزارش آمده است که شمار پناهجویانی که در پنج ماه اول سال جاری میلادی (۲۰۱۸) به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا بازگردانده شده‌اند، ۴۱۰۰ نفر بوده است. این کشورها از نظر قوانین اتحادیه اروپا باید مسئولیت پناهجویان را به عهده می‌گرفتند.
به این ترتیب شمار پناهجویانی که بر مبنای قوانین مندرج در موافقت‌نامه دوبلین سالانه از آلمان به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا بازگردانده می‌شوند، حدود ۱۰ هزار نفر است.
براساس قوانین مندرج در موافقت‌نامه دوبلین مسئول پرونده پناهندگی یک فرد کشوری است که پناهجو برای نخستین بار به آن وارد شده است.
دولت آلمان اعلام کرده که در سال گذشته میلادی (۲۰۱۷) شمار پناهجویانی که از آلمان به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا بازگردانده شده‌اند، ۷۱۰۰ نفر بوده است.
به نظر می‌رسد که مقامات آلمان کنترل بیشتری در این مورد می‌کنند که آیا مسئولیت پرونده یک پناهجو به عهده آلمان است یا می‌توان این مسئولیت را به عهده کشور دیگری گذاشت که پناهجو بری نخستین بار به آنجا وارد شده است.
در گزارش روزنامه آلمانی “زود دویچه” آمده است که دولت آلمان از ماه ژانویه تا ماه مه سال جاری میلادی (۲۰۱۸) ۳۸ درصد متقاضیان پناهندگی در آلمان را به دیگر کشورهایی در اتحادیه اروپا بازگردانده است که این پناهجویان برای نخستین بار به آنجا وارد شده‌اند.
برمبنای این گزارش شمار پناهجویان بازگردانده‌ شده از آلمان در سال جاری به نسبت سال گذشته میلادی (۲۰۱۷) بیشتر بوده است. در سال ۲۰۱۷ از هر سه پناهجو یکی و در سال ۲۰۱۶ از هر ۱۳ پناهجو یکی به کشوری دیگر در اتحادیه اروپا بازگردانده شده بود.
در گزارش روزنامه آلمانی “زود دویچه” در ارتباط با بازگرداندن پناهجویان به ایتالیا آمده است که حدود ۱۴۰۰ نفر به این کشور بازگردانده شده‌اند.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail