ترجمه ترانه ای از جان لنون درباره بردگی تداوم وار زنان

ترجمه ترانه ای از جان لنون درباره بردگی تداوم وار زنان؛

“برای زن خوش پوشی و زیبایی مبتنی بر این است که خودرا شئ کند. جامعه از زن میخواهد که خود را به شئ اروتیک بدل کند. برای دختربچه ای که آرزومند تماشای خودش از نگاه دیگری است، آرایش، یک بازی ساحرانه به شمار میرود”. (سیمون دوبوار-جنس دوم)

ابتدا قبل از اینکه قصد ترجمه یا برگرداندن این ترانه جان لنون به اسم” woman is nigger of the world” را داشته باشم لازم است به این اشاره کنم که چون ترجمه ای از این اثر به زبان فارسی را ندیدم و یا حداقل من از آن بی خبر بوده ام، اما متن و محتوای انتقادی- اعتراضی این ترانه لنون چنان عمیق و دیالکتیکی است که با وجود اینکه ابدا بزبان انگلیسی مسلط نیستم، اما برای برگرداندن این ترانه سعی کردم آن را به فارسی برگردانم. ریشه طبقاتی-تاریخی ستم بر زنان روندی است که تاریخ بظاهر افتخار آمیز بشریت را دربر میگیرد و اشکال مدرن این ستم کشی در اشکال مختلف به قوت خود باقی است. عرصه های مختلفی که فردریک انگلس در اثر ارزشمند خود( “منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت، ترجمه زنده یاد: مسعود احمد زاده”) به تفصیل درباره نهاد برده واری به اسم family و خانواده که ریشه معنایی ودیالکتیکی-تاریخی دارد و ناشی از تقسیم کار ناعادلانه در خانواده و سهم ناچیز زن از سود و اشکال روبنایی این ستم کشی و نقش ابژه گونه زن حتی در دوران راسیونالیسم انتقادی را به تفصیل و با فاکت های تاریخی استدلال و اثبات کرده است. و “سیمون دوبوار”مبارز فیلسوف و متفکر فرانسوی در اثر جاودانه خود “جنس دوم” به زوایای دیگری از موقعیت نابرابر زنان در درون اضداد نابرابر حقیقتی اجتماعی به عنوان جامعه بشری می پردازد و جمله کلیدی و بنیادی کتاب را که مانیفست موقعیت برده وار زنان است را بر مقدمه و مطلع کتاب میکوبد: “انسان زن بدنیا نمی آید، زن میشود”. و همچنان که اِولین رید در کتاب ” آرایش، مد و بهره کشی از زنان” به ابعاد مدرن و بظاهر قابل قبول این بردگی جنسیتی- تاریخی تداوم یافته زنان در جوامع سرمایه محور کنونی میپردازد. مخلص کلام اینکه جان لنون در تک تک جملات این کتاب این سیر تاریخی بردگی زن را توصیف کرده است. در انتخاب جملات ترجمه سعی کرده ام از زبان ساده ومحاوره ای در متن استفاده کنم تا دشواری برگرداندن جملات را مقداری بر طرف کنم.

“زن سیاه ترین سیاهان است”(۱)

زن سیاه ترین سیاهان است!
آری چنین است، بهش فکر کن.
زن سیاه ترین سیاهان است.
درباره اش فکر کن، درباره اش یه کاری بکن!
ما بهش اجازه میدیم صورتش رو آرایش کنه و برقصه،
اما اگه نخواد که برده بمونه، میگیم که ما رو دوس نداره
اگه بخواد خودش باشه، میگیم میخواد عین مردا رفتار کنه!
درست در حالی که تحقیرش کردیم و اون پائین ها نگهش داشتیم،وانمود میکنیم که اون بالاها رو سر ما وایساده!
تو میدونی که زن سیاه تر از کاکا سیاهاس!
اگه حرفمو باور نداری، یه نیگا به کسی که باهاش زندگی میکنی بنداز!

زن برده ترین برده های این دونیاس!
آه، آره اگه حرفمو باور نداری، بخاطرش داد بکش!
ما بهش اجازه میدیم سنگینی بار تربیت بچه هامونو به دوشش بکشه،
و بعدش صاف ولش میکنیم، تا مثل یه مرغ، چاق و پیر باقی بمونه!
بهش میگیم، خونه تنها جای مناسب وسه اونه که بایستی همیشه خدا اونجا باشه!
و بعدش غُر میزنیم که،برای اینکه رفیق مون باشه زیادی پرت و بیغه!
خلاصه، زن سیاه تر از خود کاکا سیاهاس!
اگه باور نمیکنی، یه نیگا به کسی که باهاش زندگی می کنی بنداز!
زن برده ترین برده های عالمه!
آره، اگه باورت نمیشه، بهترفریاد بزن!
همه ما هر روز تو تلویزیون بهش توهین میکنیم و لیچار بارش میکنیم،
بعدش درمی یایم که چرا اون اینقدر بزدل و بی جربزه س؟
وقتی که جوونه آرزوها و آزادی شو خفه میکنیم.
این چیزیه که خود من هیچوقت یادم نمی یاد!
اما بهرحال، تو گرفتی که چی میگم
تو میدونی که زن سیاه تر از کاکا سیاهاس!
آری اینطوریه اون، اگه باور نمیکنی یه نیگا به کسی که باهاش زندگی میکنی بنداز!
زن برده ترین برده هاس!
آره، حق با کانِلی* Connely* بود، ما باهاش همصدا میشیم،
آه اون حق داشت، ما باهاش فریاد میکشیم!
ما بهش اجاره میدیم صورتش رو بزک کنه و برقصه!
ما بهش اجازه میدیم صورتش رو بزک کنه و برقصه!
رقص، رقص، رقص…

جان لنون، “woman is nigger of the world”
(1) کلمه nigger واژه تحقیر آمیزی است که نژاد پرستان به سیاه پوستان اطلاق میکنند. و لنون در اینجا این موقعیت تحقیر آمیز زنان را در قیاس با ستم نژادی سیاه پوستان حتی تحقیر آمیز تر میداند.

لینک ترانه: https://youtu.be/WBUUU2V2FNU

هیرش مجیدنیا ۲۰ سپتامبر۲۰۱۹

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail