تدابیر جدید پلیس به منظور شناسایی پناهجویان

تا پایان سال ۲۰١۷ بیشتر از ‌‌١۲-هزار تن پناهجویی که پاسخ رد دریافته اند و پلیس دنبال اخراج شان است مخفی شده اند. حکومت در نظر دارد پلیس به منظور شناسایی افراد تحت تعقیب، بازرسی‌های بیشتر انجام دهد، اما برعکس رقم این بازرسی‌ها کاهش یافته است.

پاتبریک اینگستروم، رئیس پلیس مرزی، به تلویزیون سویدن می‌گوید: شماری از این افراد از سویدن رفته اند و از سوی دیگر پیدا کردن افرادی که خود را مخفی کرده‌اند دشوار است. مقرراتی که به منظور بازرسی‌های خارجی تباران در داخل کشور وجود دارد نیز باعث ایجاد محدودیت‌هایی برای ماموران پلیس می‌شود.

در سال ۲۰١۲ حدود ۴۲۴۶۷ بازرسی خارجی تباران در داخل کشور انجام یافته است. سال ۲۰١۷ رقم این بازرسی‌ها در حدود ۲۳۰۰۰ مورد کاهش یافته بود. ارقامی که از ماه‌های جنوری و فبروری سال جاری در دست است ۲۹۴۹ بازرسی را نشان می‌دهد که در مقایسه با ۵۹۹١‍ بازرسی با ماه‌های مشابه در سال ۲۰١۷ تقریباً به نصف کاهش یافته است.

در حال حاضر پلیس اجازه ندارد به تنهایی بازرسی خارجی تباران را انجام دهد. پلیس یکجا با اداره مالیات و اداره محیط کار به عملیات جستجو می‌پردازد. اما از اول جولای سال جاری قانون جدید اجرایی خواهد شد که بر اساس آن پلیس به تنهایی قادر به بازرسی محیط‌های کاری مشکوک خواهد بود.

وزیر عدلیه/دادگستری، مورگان یوهانسون، باور دارد که پلیس باید عملیات جستجو و بازرسی را افزایش دهد. او به بخش خبر تلویزیون سویدن گفته است: این مشخص است که شمار بازرسی‌ها باید افزایش تا افرادی که به پرونده های پناهجویی شان جواب رد داده شده است سویدن را ترک کنند. به این دلیل فرصت‌های بیشتر در اختیار پلیس گذاشته می‌شود تا بازرسی‌های بیشتر انجام دهد.

رئیس پلیس مرزی، پاتریک انگستروم، می‌گوید: پلیس مکلف به پیروی از قانون است. ما نمی‌توانیم بازرسی منزل انجام دهیم و یا افراد را در خانه‌های شان هر طوری که خواسته باشیم جستجو کنیم. در این جریان ما حتا ناچار شده ایم که به بازرسی‌های مرزی، مبارزه با گروه‌های تبهکار و تیراندازی در ماموریت‌های ما اولویت دهیم و روی آنها تمرکز کنیم.

بحث بازرسی های مرزی پس از حمله تروریستی به استکهلم جدی تر مطرح شد. متهم حمله مرگبار تروریستی استکهلم، رحمت عقیلوف، قرار بود توسط پلیس مرزی پیش از انجام این حملات از کشور اخراج شود.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail