بگذار این آتش شعله ور بماند؛

بگذار این آتش شعله ور بماند؛

ترانه ای از لاسه ماتیلا Lasse Mattila
تقدیم به فاطمه شاهیندال، قربانی قتل ناموسی در سوئد و تقدیم به تمامی دختران بی نام و نشان که در این دنیای وارونه به جرم زن بودن روزانه تحقیر میشوند.

تهدید شده و وحشت زده از تبعید در خویش

این چه جامعه ای است که در آن زندگی میکنیم

وقتی که دختر مهاجری در پی رها کردن خویش است،

حقش بر زندگی خویش، انکار میشود

روزنامه ها از قتل ناموسی سخن میگویند

این چه شرفی است، من زبانم قاصر است

هنگامی که یک زن میخواهد بشکفد

اما تحقیر میشود، آزار میبیند و به قتل میرسد

اما مگذار بیهوده جان داده باشد

بگذار امید، شعله ای بر فروزاند

بگذار روشنایی اش راه ما بازماندگان را روشن کند

بگذار این شعله فروزان بماند!

اکنون در سراسر این سرزمین، با احترام از او یاد میشود

در روشنایی مشعل ها، سایه ها هویدا میشوند

پس از سالها حبس، اکنون او دیگر رها و آزاد است!

و مبارزه ای که بخاطرش جان سپرد،
دوباره جان میگیرد…

Lasse Mattila, “Låt elden få brinna”

ترجمه از : هیرش مجیدنیا

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail