بعد از تمام شدن مدت اقامت یک ساله و سه ساله در المان چه باید کرد

گزارشی از بامداد اسماعیلی در مورد پناهجویانی که موفق به دریافت اقامت سه ساله و یک ساله در المان میشوند. و بعد از حمایت یک و سه ساله چه اتفاقی رخ می دهد و روند پناهندگی چگونه ادامه پیدا می کند؟ سوال های خود را از کارشناس ما بپرسید. این گزارش به دو زبان فارسی و المانی است.
Wir haben Claus-Ulrich Prölß vom Kölner Flüchtlingsrat zu Gast. Stellt Eure Fragen live in die Kommentare. Thema wie geht es nach einem Jahr bzw. drei Jahren
Aufenthalt weiter? Dieser Stream ist Deutsch-Persisch

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail