بررسی واکنش‌ها به پیشنهاد احزاب درباره اقامت نوجوانان پناهجوی تنها در سوئد

روز گذشته احزاب محیط زیست و سوسیال دموکرات در نشستی خبری اعلام داشتند که در مورد چگونگی بررسی پرونده‌های نوجوانان تنهای پناهجو که پیش از ماه نوامبر سال ٢٠١۵ به سویدن آمده‌اند به توافق رسیدند. پس از آن فعالان حقوق پناهجویی و احزاب مخالف نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند.
حزب دموکراتهای سویدن با ارائه چنین پیشنهادی مخالفت کرده است. همزمان با این، فعالان حقوق پناهجویی در کنار استقبال از چنین رویکردی گفته‌اند: انتظار می‌رفت احزاب حاکم، پیشنهاد سخاوتمندانه‌تری ارائه می‌کردند.
بر اساس پیشنهاد جدید، شمار بیشتر نوجوانان پناهجوی تنهایی که پیش از سال ٢٠١۵ به سویدن آمده اند و بیش از ١۵ ماه در انتظار پاسخ به پرونده‌های شان نشسته اند ممکن است اقامت دریافت کنند. در نشست خبری دیروز توضیح داده شد که تحصیل در مکتب لیسه/دبیرستان و یا آموزشهای حرفه‌ای از جمله شرایطی است که به منظور دریافت اقامت در نظر گرفته شده است.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail