اکسیون اعتراض به مرگ شاهرخ زمانی

 

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بیمرز در آکسیون اعتراضی به مرگ شاهرخ زمانی،  فعال کمونیست و کارگری در زندان رژیم اسلامی شرکت کرد. 

این آکسیون در روز شنبه ۱۹ دسامبر در برابر سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم برگزار شد.

لینک زیر قسمتی از اعتراض در این روز است

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail