افزایش بازرسی های پلیس

امکانات بیشتر برای پلیس جهت پیدا‌کردن پناهجویانی که مخفی شده‌اند
دولت سوئد امکانات بیشتری را برای پلیس به منظور پیداکردن پناهجویانی که برای اجتناب از اخراج شدن به زندگی مخفی روی آورده‌اند تدارک می‌بیند.
بطوری که پیشتر گزارش شده چند هزار تن از پناهجویان که به درخواست پناهندگی آن‌ها پاسخ منفی داده شده و باید از سوئد اخراج شوند، به صورت مخفی زندگی می‌کنند و پلیس موفق به اخراج آنها نمی‌شود. علت اصلی این عدم موفقیت پلیس در اخراج پناهجویان یاد شده، عدم اطلاع از محل زندگی آنها عنوان می‌شود. گزارش ها حاکی است که پلیس تنها می تواند یک سوم این پناهجویان را اخراج کند.
برای ایجاد امکانات بهتر در این زمینه یعنی در زمینه پیداکردن پناهجویان مخفی شده و اخراج آنها، دولت سوئد دو اقدام اصلی را پیش بینی کرده است. مورگان یوهانسون، وزیر دادگستری سوئد می‌گوید که دولت سوئد افزایش شمار ماموران پلیس را در نظر دارد و نیز لایحه‌ای را به پارلمان ارائه خواهد داد که بر طبق آن پلیس مجاز به تفتیش محل های کار، برای نمونه محل های کار ساختمانی و رستوران‌ها خواهد بود تا ببیند در این محل ها چه کسانی به کار مشغول هستند.
حزب مودرات در این زمینه با سیاست ارائه شده توسط مورگان یوهانسون موافقت دارد. سخنگوی حزب مودرات در امور مهاجرت، یوهان فورشل، می‌گوید که چنین سیاستی مورد پشتیبانی حزب مودرات است.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail