اطلاعیه سازمان بیمرز در مورد دیپورت فعال سیاسی گلعذار اکدمیر

اطلاعیه سازمان بیمرز در مورد دیپورت فعال سیاسی گلعذار اکدمیر

حکومت نروژ یک فعال سیاسی اهل ترکیه را به اسم گلعذار اکدمیر روز گذشته بعد از محاکمه فوری اش به کشور ترکیه دیپورت کرد.
گلعذار اکدمیر یک فعال سیاسی و مبارز اهل کشور ترکیه است که چندین سال است بر علیه رژیم دیکتاتور و خفقان سیاسی موجود در ترکیه در حال مبارزه است. گلعذار اکدمیر در سال ۲۰۱۵ به دلیل داشتن فعالیت های سیاسی و تحت تعقیب بودن از طرف دولت ترکیه مجبور به فرار از ترکیه شد و در کشور نروژ تقاضای پناهندگی کرده بود.
اما متاسفانه اداره مهاجرت کشور ‌ نروژ با تقاضای پناهندگی گلعذار اکدمیر موافقت نکرد و اکدمیر در کشور آلمان نیز تقاضای پناهندگی کرده بود اما دولت آلمان تحت فشار دلواپس های فاشیست دو روز قبل این فعال سیاسی را با دست و پای بسته به کشور نروژ دیپورت کرد بود و متاسفانه اکدمیر بعد از دوازده ساعت از رسیدنش به کشور نروژ، یک دادگاه نروژی حکم ناعادلانه دیپورت اجباری این فعال سیاسی را صادر کرد و بلافاصله توسط پلیس با هوایپما به ترکیه دیپورت و تحویل مقامات امنیتی دولت ترکیه داده شد. حکم دیپورتی این فعال سیاسی از طرف کشور نروژ یک حکم ناعادلانه است و اداره مهاجرت و دولت نروژ مسول جان گلعذار اکدمیر است.
سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز-واحد سوئد که همیشه حامی و یار پناهجویان فراری از جنگ ، سرکوب و خفقان سیاسی در کشورها بوده حکم دیپورتی گلعذار اکدمیر را از طرف اداره مهاجرت نروژ نقض اشکار حقوق بشر و یک حکم ناعادلانه و غیر انسانی میداند و حق پناهندگی و داشتن یک زندگی بهتر را حق تمامی انسانها میداند. و از تمامی سازمانها و نهادها و فعالین حقوق بشری میخواهد که به این حکم نا عادلانه اداره مهاجرت نروژ اعتراض کنند و خواستار باز گرداندن این فعال سیاسی به کشور نروژ و عطای پناهندگی سیاسی به او شوند.
سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز-واحد سوئد جولای ۲۰۱۸

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail