اسلام دین وحشت و خشونت جنسی علیه زنان

اسلام دین وحشت و خشونت جنسی علیه زنان

در هفته های گذشته خبر بدادگاه کشاندن یکی از عوامل مرتجع اسلامی شهر هولیر به نام “ملا مظهر” توسط فعالین حقوق زنان، به دلیل فحاشی و توهین به زنان و تبلیغ  چند همسری و ترویج خشونت و تبلیغ آن از تلویزیون داعشی اش به نام “آموژگاری”، در صدر خبرهای کردستان قرار گرفت. خبر دادگاهی کردن ملا مظهر برای همپالگی هایش و اسلامیون مرتجع و زن ستیز توسط زنان آزادیخواه و برابری طلب بسیار ناخوشایند بود. ملا مظهر و اسلافش، دست پروده ارتجاع اسلامی حاکم بر کردستان عراق هستند. ارتجاعی که دست مردان را برای کشتن و پایمال کردن حقوق زنان باز گذاشته است تا اینگونه بیحرمتی و توهین به  زنان را به نام “دفاع از شرف و ناموس” و با دادن یک فتوا پایمال کنند. تاکنون حکومت اقلیم کردستان با وجود تمامی تبلیغات اش برای برابر کردن حقوق زن و مرد هیچ قدمی در جهت برابر کردن حقوق زنان با مردان برنداشته است و قوانین زیادی برای خانه نشین کردن و بی حقوقی کردن زنان تصویب کرده است.

چندی پیش بود که یکی دیگر از ملاهای مرتجع کردستان به نام “ملا هه‌لو” یکی از زنان خواننده کردستان را به دلیل اجرای آهنگ در سطح شهر “فاحشه” خواند و خواستار برخود اسلامی با آن خواننده شد. منظور ملا هه‌لو از برخورد و تنبیه اسلامی این بود که باید به روش صدر اسلام آن زن را سنگسار کرد و مورد سختترین شکنجه‌های جسمی قرار دهی تا زمانی که بمیرد! امثال این آخوندهای مرتجع که نانشان به نادانی مردم گره خورده است کم نیستند و همیشه با دادن فتواهای قتل از جهالت مذهبی مردم بنفع خودشان و علیه زنان استفاد میکنند تا اینگونه راه برای سرکوب بیشتر و بیحقوق کردن زنان و سکسیسم نهفته در دین هموار کنند.

همینطور مدتی پیش بود که تلویزیون روداو گزارشی در باره گورستانی که به “گورستان بی نام و نشان ها” در شهر حلبچه شهرت یافته است تهیه و پخش کرد. گورستان بی نام و نشانها پر از اجساد زنانی است که به دست مرتجع ترین افراد و عمدتا خانواده شان کشته شده اند و بدون هیچ نام و نشانی در این گورستان چال شده اند. موضوع تبلیغ کردن چند همسری، کشتن زنان، پایمال کردن حقوق زنان تنها مربوط به کردستان نیست بلکه در تمامی جوامع اسلامی زنان به شیوه برده وار مورد ظلم و ستم قرار میگیرند. در کردستان ایران تنها در عرض شش ماه بیش از صد زن به دلیل مشکلات خانوادگی و اذیت و آزار توسط مردهای خانواده و وجود قوانین زن ستیز دست به خودکشی زده اند و تنها در عرض سال جاری بیش از چندین زن قربانی دست ارتجاع و مردسالاری شده اند. رژیم اسلامی ایران یکی از حکومتهائی است که زنان را به شیوه های مختلف خانه ‌نشین کرده و همیشه برای سرکوب کردنشان دست به هر جنایتی از جمله اسید پاشی زده است.

مذهب و مرد سالاری آمیخته با تعصب های قومی و نژادی ابزاری برای بیحقوق کردن زنان و  فرستادنشان به کنج خانه برای بچه داری و پخت و پز هستند، تمام قوانین اسلامی به نفع مرد و برعلیه زنان نوشته شده است. ملا مظهر و اسلافش مبلغ و ترویج کننده دینی هستند که هزاران گورستان بی نام و نشان از تجاوز و قتل و خشونت علیه زنان ایجاد کرده و همه این جنایات را با اتکا به شرع کثیف اسلام قانونا انجام داده اند. تنها  راه برای پایان دادن به این بیحقوقی و نابرابری و توحش اسلامی بر علیه زنان سرنگون کردن حکومتهای اسلامی و الغا و به زباله دان انداختن قوانین متحجر اسلامی است.

پردل زارع ۲۰۲۰/۰۲/۰۴

Pordelzarh1985@gmail.com

زنده باد آزادی و برابری!

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail