اداره مهاجرت آلمان خواهان حق دسترسی به داده های تلفن همراه پناهجویان است

اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان امیدوار است که امکانات دسترسی بیشتر برای بررسی تلفن های پناهجویان برای این اداره فراهم شود. این اداره در امسال اجازه بررسی داده های تلفن های پناهجویان را به دست آورد.
یوتا کورت، رئیس اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی در مصاحبه با فرستنده رادیویی «اس دبلیو آر» در پاسخ به این سوال که آیا از حکومت ائتلافی آینده کشور می خواهد که تطبیق قانون برای بررسی تلفن های پناهجویان افزایش یابد یا نه گفت: « تمام آن چیزی که کمک کننده است، این است تا زادگاه های مهاجرین مشخص شود، این امر نیز به پناهجو کمک می کند که این بیشتر برای پناهجویانی است که بدون مدارک به آلمان می آیند.»
خانم یوتا کورت در ادامه گفت، افزون بر آن چنین سهولت ها برای دسترسی بیشتر داده های تلفن های موبایل نیز می تواند کمک کند تا «در اینجا [آلمان] امنیت شهروندان جامعه بیشتر تضمین شود.»
براساس اظهارات رئیس اداره آلمان فدرال برای مهاجرت و پناهندگی حدود ۶۰ درصد مهاجرین بدون اسناد به جمهوری آلمان فدرال می آیند. اما اکثر آنها یک تلفن هوشمند نزد شان دارند.

اداره آلمان فدرال برای مهاجرت و پناهندگی در این سال اجازه دریافت کرده است که تلفن های پناهجویانی که هویت شان روشن نیست، مورد بررسی قرار دهد.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail