آشپزی برای پناهجویان

? آشپزی برای پناهجویان

ماریا ماکروجیانی برای کمک به پناهجویانی که در جزیره ساموس یونان به سر می‌برند، آشپزی می‌کند. اما همه ساکنین این جزیره الزاما با کار او موافق و همراه نیستند.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail